Historie   
kontakty:

ředitelka zařízení:
Mgr. Aneta Matoušová
tel. 499 622 280, 731 441 273
reditelka.detskecentrum
@soltrutnov.cz

vedoucí lékařka:
MUDr. Ilona Vaisová

sociální pracovnice
Bc. Tereza Matoušková
tel: 499 620 073, 725 974 939
socialni.detskecentrum
@soltrutnov.cz

sociální pracovnice
Mgr. Veronika Trejbalová
tel: 499 620 073, 720 045 096
socialni2.detskecentrum
@soltrutnov.cz

psycholožka ZDVOP
Mgr. et Mgr. Jana Jebousková

vedoucí pracovnice přímé péče
Bc. Marcela Křížová
tel: 731 441 271
vedouci.detskecentrum
@soltrutnov.cz
Historie

Budovu dětského domova si nechal v roce 1932 vystavět továrník Deutsch pro svoji rodinu. Majetek rodiny Deutschových byl pro jejich státní nespolehlivost po válce konfiskován a v roce 1946 zde byl založen dětský domov. Jeho zřizovatelem byl Národní výbor ve Dvoře Králové nad Labem a první osobou odpovědnou za provoz tohoto zařízení byla správkyně domova paní Aloisie Holanová, nar. 1899.
Vzniklé zařízení neslo název Okresní dětský domov od 0 – 21 let. První dítě bylo přijato dne 16.9.1946. Přijímanými dětmi byli nejdříve váleční sirotci a rodiny s dětmi po živelných katastrofách. Z těchto dětí nejmladšímu bylo při přijetí 10 dnů a nejstaršímu 19 let.

Od 12.9.1951 byl dětský domov předán zdravotnictví (OÚNZ) a zajišťoval péči o děti od 1 roku do 3 let. Roky se v budově prováděly jen úpravy menšího rázu. Od října 1978 bylo však zařízení uzavřeno z důvodu výměny elektro a vodoinstalace a děti předány do péče dětského domova v Broumově. Dne 8.9.1980 byl provoz dětského domova opět obnoven.

Od 1.1.1992, po zrušení OÚNZ, byl dětský domov organizačně včleněn do příspěvkové organizace Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov. Zřizovatelem byl Okresní úřad v Trutnově.
V roce 2001 došlo k přemístění kojeneckého ústavu z Trutnova do objektu dětského domova ve Dvoře Králové nad Labem. Toto obnášelo stavební úpravy většího rázu. V prvním poschodí byla vytvořena mléčná kuchyňka, boxy pro novorozence a kojence, lékařský pokoj a izolace. Bylo přistavěno nové schodiště, šatna a výtah. Došlo k přestěhování prádelny z druhého poschodí do suterénu. První děti do kojeneckého ústavu byly přijaty dne 6.12.2001 a od 1.4.2002 mělo toto zařízení oficiální název „Kojenecký ústav a Dětský domov“.

Po zrušení okresního úřadů se stal zřizovatelem příspěvkové organizace Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov Královéhradecký kraj. Od 1.1.2003 byl Kojenecký ústav a Dětský domov ve Dvoře Králové nad Labem zaregistrován jako nestátní zdravotnické zařízení a metodicky řízený Zdravotnickým holdingem Královéhradeckého kraje a.s.
Od 8. března 2006 jsou Kojenecký ústav a Dětský domov zapsány do obchodního rejstříku jako zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
Od 1.10.2009 došlo k přejmenování zařízení na Dětské centrum.

Ochrana osobních údajů

Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov | RIAPS | Rehabilitační ústav | Léčebna zrakových vad | Dětské centrum
Dětská ozdravovna SVATÝ PETR | Dětská ozdravovna Karkulka Pec pod Sněžkou